• Hvordan få full gevinst
    av DevOps

Hvordan få full gevinst av DevOps

DevOps (Development and Operations) er en praksis eller en metodikk som legger vekt på samarbeid og kommunikasjon mellom utviklere, kvalitetssikrere og driftere for å optimalisere applikasjonsutvikling.

Praksisen tar sikte på å etablere en kultur og et miljø der bygge, kvalitetssikre og sette i produksjon programvare kan skje raskt og ofte.

Lemontree cogs Cogwheels Design

Mange ønsker å bli mere DevOps. Noe selskaper har greid å forandre implementerings farten fra en utgivelse i måneden til kanskje flere hver dag. Dette er jo som nirvana for teamet som ser resultatet av deres innsats i produksjon etter kort tid.

Tenk hvilken motivasjonskilde å se hva du bygger en dag i produksjon og brukt av tusener av brukere dagen etter. Ikke satt i produksjon måneder etter som det noen ganger var tilfelle før. Og fantastisk for selskapet som får muligheten til å bruke funksjonalitet som et konkurransefortrinn.

Lemontree AS jobber med kvalitetssikring

Men, hvordan greier vi å kvalitetssikre forandringene? En feil i en utgivelse kan jo fort ta ned et helt system, eller lage det ustabilt eller ødelegge funksjonalitet. Er ansvaret plassert der det bør være eller har det uformelt blitt plassert på feil sted, hos noen som ikke har fått de nødvendige verktøy.

Og i dagens samfunn kan én feil være dramatisk. Tenk hvis 10 talls, 100 talls eller 1 000 talls brukere blir skadelidende fordi én utgivelse produserte én feil. Og hvilken konsekvens har det for selskapet, selskapets omdømme og kanskje noen ganger for selskapets aksjekurs.

“Vi i Lemontree AS anbefaler at man lager ett kvalitetssjekkmiljø som alltid er tilgjengelig og som vil sette et kvalitetsstempel på enhver rettelse eller funksjonalitetsutvidelse.”

Kontinuerlig leveranse krever kontinuerlig kvalitetssikring og hvis man skal oppnå det så må man automatisere kvalitetssikringen. Det finnes ingen vei utenom det hvis man da ikke ansetter en stort antall manuelle testere som sitter klare til enhver tid. Og selv det vil jo gi rom for menneskelig svikt.

Kontinuerlig leveranse og DevOps

Kontinuerlig leveranse krever mer av kvalitetssikringen enn tidligere utviklingsmetodikker. Rett og slett fordi utviklingen går fortere og ansvar faller på enkeltpersoner som ikke har kvalitetssikring som deres hovedarbeidsoppgave. Noen selskaper har sett at hele gevinsten med DevOps blir borte hvis man ikke klarer å automatisere kvalitetssikringen og produksjonssettingen.

Lemontree Devops

Vi anbefaler å benytte Lemontree AS sin metodikk (LTE), sammen med automatiseringsverktøy og gode verifiseringsdata til å lage en kvalitetssikringsløsning som gjør at man kan få full uttelling av DevOps-metodikken.