• Nye personvernregler – hva betyr det for test?

EUGDPR

EU GDPR vil trå i kraft i mai 2018 med blant annet punkter som ‘Retten til å bli glemt’ og ‘Personlig informasjon kan kun brukes i den sammenheng den er innsamlet’.

Den vil også legge en del plikter på selskapet som kanskje ligger hos utøvende myndighet i
dag. Blant annet skal man ha en ansvarlig person og man plikter å varsle om avvik dersom personlig informasjon kommer på avveier.

Lemontree AS har etablert et samarbeid med eugdpr-puffadvokatselskapet Berngaard/Sandbek og kan bistå i de juridiske betraktningene rundt regulativet.

Blant annet kan de hjelpe til å vurdere hva som gjelder hvis det er konflikt mellom regulativet og lover innen en spesiell bransje. Hvordan man søker om unntak og hvilken kommunikasjon man bør og kan ha med den utøvende myndighet, Datatilsynet. Hvilke plikter har man når regulativet trer i kraft opp imot hvilke plikter man har i dag med de gjeldene personvernregler.

Lemontree har også sammen med sin teknologipartner CA Technologies utarbeidet «Starter Packs» som gjør at man raskt kan lage testdata som etterlever EU GDPR.

Dette er pakker som inneholder det meste av hva man trenger for å etterleve EU GDPR innen applikasjonstestdata. Blant annet trening og opplæring i bruk av løsningen, samt 4 ukers implementasjon og rådgivning.

Lemontree AS har erfaringer fra tidligere prosjekter hvor vi har jobbet med kunder som allerede nå har tilpasset seg det nye direktivet.

 

gdpr-drop