• Hvordan fungerer automatisert test i virkeligheten?