• GDPR test og utvikling
    - hva nå?

GDPR test og utvikling – hva nå?

GDPR vil endre hvordan test og utvikling bruker og forholder seg til personlig identifiserbar informasjon. Last ned vår kompendium og lær mer.

 

EU GDPR vil trå i kraft i mai 2018 med blant annet punkter som ‘Retten til å bli glemt’ og ‘Personlig informasjon kan kun brukes i den sammenheng den er innsamlet’.

gdpr whitepaperDen vil også legge en del plikter på selskapet som kanskje ligger hos utøvende myndighet i dag. Blant annet skal man ha en ansvarlig person og man plikter å varsle om avvik dersom personlig informasjon kommer på avveie.

Problemet er at nesten alle norske organisasjoner kopierer eller kloner produksjonsbasene sine til bruk i test og utvikling. Den kloningen eller kopieringen vil da inneholde personlig identifiserbar informasjon. I følge EU GDPR så kan man altså ikke fortsette med det.

Spørsmålet blir da: Hvordan kan man da kunne drive effektiv test og utvikling uten å bruke personlig identifiserbar informasjon?

Dette og mye mer vil bli besvart i vår kompendium.