Nyheter Lemontree hjelper Tillväxtverket i arbeidet med innova...

Lemontree hjelper Tillväxtverket i arbeidet med innovasjon for bedrifter og regioner

Kontrakten løper til og med 2017 med opsjon på ytterligere tre år, og omfatter implementering, migrering fra Diabas, opplæring, support og driftsvedlikehold samt en rekke opsjoner.

Tillväxtverkets mål med det nye systemet er å øke produktiviteten gjennom en mer strukturert, automatisert og digitalisert saksbehandling og arkivering.

Lemontrees innføringsmodell ble vurdert som svært god, og dette bidro til at Lemontree fikk kontrakten.

Tillväxtverket er en offentlig etat med 350 ansatte, som har som oppgave å stimulere til vekst i Sverige slik at bedrifter og regioner skal stå bedre rustet til å styrke sin konkurransekraft og møte sosiale utfordringer – alt for å bidra til en bærekraftig vekst både økonomisk, miljømessig og sosialt.

For ytterligere informasjon:

Mattias Erneholm, Sales Manager i Lemontree, +46 (0)704 143 700

Comments are closed.