• HP Application Lifecycle Management

Lemontree videreselger og leverer alle produkter fra HP Application Lifecycle Management porteføljen. Produktsuiten støtter alle prosesser knyttet til moderne og agil/smidig programvareutvikling. Produktene og Lemontrees kompetanse og løsninger på området gjør at utviklingen av applikasjoner får en “shift-left”-effekt.

Noen av de vanligste løsningene vi selger, er basert på følgende produkter fra porteføljen:

 • HP Application Lifecycle Management

 • HP Agile Manager

 • HP Service Virtualization

 • HP Performance Center (Loadrunner)

HP ALM (Application Lifecycle Management)

HP Application Lifecycle Management (ALM). HP ALM understøtter alle deler av krav-, utgivelses- og testprosessene. Verktøyet gir svar på hvem som jobber med hva – når og hvorfor. Markedets beste verktøy på området med funksjoner for blant annet:

 • Kravhåndtering
 • Testplanlegging og -gjennomføring
 • Utgivelsesplanlegging
 • Sporing av alle endringer i krav, tester og utgivelser
 • Rapportering på tvers av ulike prosjekter
 • Funksjoner for testlab
 • Kraftige grensesnitt for samhandling med andre verktøy

Med HP ALM følger testverktøyet HP Sprinter. Dette verktøyet gjør den manuelle testingen raskere ved å eliminere repetitive oppgaver, som å skrive inn testdata, kjøre tester samtidig på flere ulike plattformer samt hjelpe testeren med å registrere eventuelle feil automatisk ved bruk av skjermbilder.

Lemontree leverer HP ALM som en klassisk lisens med support eller som SaaS-løsning.

HP Agile Manager

HP Agile Manager erstatter den klassiske hvite tavlen med post-it-lapper som for eksempel scrum-teamene bruker, med en elektronisk versjon. Dette gir utviklere, testere og kravanalytikere samme bilde av virkeligheten, og de kan jobbe i det samme verktøyet. De kan se i sanntid hvilke konsekvenser ulike endringer får, noe som korter ned programvareutviklingstiden fordi de forskjellige teamene kan kommunisere mer effektivt.

Verktøyet leveres med ferdige rapporter og dashbord som gjør det mulig å se byggetid, feil og endringshistorikk.

HP Agile Manager kan synkroniseres med HP ALM for administrering av kontinuerlig testing.

Lemontree leverer HP Agile Manager som en SaaS-løsning.

HP Service Virtualization

HP Service Virtualization er et verktøy for å simulere IT-tjenester i et utviklings- eller testmiljø. Ved å kopiere produksjonsmiljøets ulike tjenester kan utviklere og testere jobbe uten å tenke på tilgang til omkringliggende systemer. De risikerer heller ikke at testdata skrives til produksjonssystemet. Resultatet er at utviklingen og testingen går raskere.

HP Service Virtualization er et web-basert verktøy med et dashbord som viser hvilke tjenester som er aktive, hvem som bruker dem, og hvilken status de har.

HP Unified Functional Testing

Dagens agile/smidige metoder krever svært effektiv testing av programvare. HP Unified Functional Testing (UFT) er et verktøy for å automatisere alle typer automatisk testing av desktop, server, web eller mobile applikasjoner. Med UFT kan automatisert testing inngå som en del av den kontinuerlige utviklingsprosessen. Dette gjør at den agile/smidige utviklingsprosessen ikke stopper opp i testfasen. Resultatet er at applikasjoner kan utvikles raskere og med høyere kvalitet.

Lemontree har gjennomført mange vellykkede automatiseringsprosjekter. Vi har utviklet våre egne rammeverk – Lemontree Test Enabler og Master Data Solution – for at testautomatiseringsløsningen og håndteringen av alle nødvendige testdata skal være lett å administrere.

HP Performance Center

HP Performance Center er en plattform for ytelsestesting av store og komplekse virksomhetskritiske systemer. Løsningen kan også brukes til test av mobile applikasjoner.

Med kraftige verktøy som Diagnostics og Application Performance Monitoring for å identifisere flaskehalser i testmiljøer og samtidig sammenligne med data fra produksjonsovervåkingen er Performance Center det beste verktøyet for ytelsestesting på markedet.

Lemontree kan levere Performance Center til arbeidsstedet eller som SaaS-løsning i alt fra en måned til flere år.

Varför välja Lemontree som leverantör?

Lemontree er en av få partnere som tilbyr support på HPs testprodukter. Vi har en lokal servicedesk i Sverige som raskt svarer på dine spørsmål på svensk, og som kan gi deg råd om hvordan du får mest mulig ut av HPs testprodukter.

Lemontree har lang erfaring med installasjon og oppsett av produktene i HPs ALM-portefølje. Vi har gjennom mange år bygget opp et eget rammeverk som utfyller verktøyene fra HP, og som skaper enda mer verdi for kundene våre. Vi har ferdige metoder for utrulling av verktøyene i organisasjonen samt rutiner og prosesser for hvordan kundene våre bør bruke verktøyene i det daglige arbeidet.

Vi tilbyr også opplæring i både administrasjon og bruk av produktene. Opplæringen skreddersys for hver enkelt kunde.