• Teknologi- HP Service Virtualization

Lemontree = Speed + Quality HP ALM Teknologi- HP Service Virtualization

HP Service Virtualization

HP Service Virtualization er et verktøy for å simulere IT-tjenester i et utviklings- eller testmiljø. Ved å kopiere produksjonsmiljøets ulike tjenester kan utviklere og testere jobbe uten å tenke på tilgang til omkringliggende systemer. De risikerer heller ikke at testdata skrives til produksjonssystemet. Resultatet er at utviklingen og testingen går raskere.

HP Service Virtualization er et web-basert verktøy med et dashbord som viser hvilke tjenester som er aktive, hvem som bruker dem, og hvilken status de har.