• DevOps

DevOps fungerer som en bro mellom utvikling, miljø og test, og komplette miljøer opprettes automatisk. Gjennom en virtuell plattform kan man opprette et testmiljø med både applikasjon og database på få minutter.

En stor del av tiden som går med til testing og utvikling, er lite effektiv på grunn av problemer med miljøer; miljøene er opprettet feil eller inneholder feilkonfigurert programvare eller kode. Ved å automatisere håndteringen av både infrastruktur og applikasjoner kan man raskt og effektivt opprette miljøer for alt fra enhetstest til godkjennelsestest.

Målet er å enkelt kunne lage miljøer basert på en kompleks verden. Dette gjør vi ved å automatisere kjeden fra kode til testing. I DevOps håndterer vi Continuous Integration gjennom Continuous Delivery Automation (CDA):

  • Automatisk bygging av innsjekket kode
  • Automatiske tester

Vi håndterer Continuous Delivery gjennom Cloud & Orchestration:

  • Virtuelle miljøer
  • Skybasert(e) infrastruktur og tjenester
  • Automatisk utrulling av bygget kode til enhetstestmiljøet

Kontakt en spesialist

Kontakt en spesialist

Dag Løcka – Sales Manager