• Mobile Test

Mer og mer av folks tjenestebruk foregår på mobile flater. Mobile brukere har lav terskel for å gi opp apper eller tjenester. For eksempel sier hele 80% av brukerne at de gir opp en app som har vært problemfylt å bruke etter tre forsøk. Et annet eksempel er at 61% av brukerne forventer responstider under 4 sekunder.

Det betyr at testing av tjenestene på mobile enheter burde øke. Men testing på mobil er vanskelig og tidkrevende. Det finnes mange utstyrsmodeller og forskjellige operativsystemer. Det er forskjellig praksis hos folk når det gjelder oppgradering av OS og apper, så en kan anta at alle varianter finnes hos brukerne. Samtidig vil test av tjenester på mobil lett kunne bli en isolert aktivitet som ikke passer inn i testregimet og –prosessene som din bedrift har lagt opp til.

En test av en mobil tjeneste bør minst omfatte funksjonell test, ytelse/stabilitetstest og test i forskjellige nettverksoppsett. Vi skal ta en titt på noen av de forskjellige utfordringene med test av mobile tjenester.

Nettverk

Egenskapene til en mobilbasert tjeneste vil ofte være avhengig av hva slags forbindelse brukeren har. Det vil derfor ikke være nok å teste på det nettet som er tilgjengelig i det vanlige testmiljøet. Gjennom å bruke nettverkssimulering vil en kunne gjenskape et antall brukersituasjoner og sikre at tjenesten virker også i forskjellige nettverk.

Administrasjon av utstyr

For å teste mobile tjenester må en ha tilgang på mobiltelefoner og nettbrett. Det skaper en del administrasjon. Det finnes tjenester som gir fjerntilgang til faktiske mobile enheter i «utstyrsfarmer». Da må det bookes tid for testing i god tid. Videre får en ikke tilgang til å faktisk ta og trykke på telefonen. Dette kan være nyttig i den mer utforskende testingen.

Sikkerhet

Hvis din applikasjon eller tjeneste testes med personsensitive data er det kanskje ikke noen god idé å kjøre testen i en «utstyrsfarm» utenfor din bedrifts kontroll. Videre er kanskje appen eller tjenesten som skal testes forretningskritisk og det er ikke ønskelig med noen risiko for at utenforstående skal få tilgang.

Livssyklus

I moderne programvaresystemer er det et økende fokus på å kunne levere en endring eller feilretting raskest mulig i produksjon. Ikke minst er dette viktig for mobile applikasjoner og foretak som har store deler av sin inntjening knyttet til mobile platformer. For å sikre at man raskest mulig kan realisere verdien av nye ideer og forbedringer samt unngå kundeflukt på grunn av kvalitetsfeil, må syklustiden på leveranser holdes lavest mulig og testing på relevante platformer på kunne eksekveres automatisert.

Ende til ende

Mobile applikasjoner vil i de fleste tilfeller ikke være standalone, men være frontend for tildels kompliserte backend systemer. Disse backend systemene er i sin tur ofte serviceorienterte, så et stort antall komponenter samhandler for å tilby funksjonalitet til sluttbrukeren. Fra et testperspektiv er det viktig å kunne teste funksjonalitet ende til ende i mest mulig realistiske miljøer for å sikre at brukerne får en god totalopplevelse.

Komplekst

Mobile tjenester forventes å virke uavhengig av utstyrsmodeller, operativsystemer og app-versjoner. En leverandør av tjenester må ofte prioritere test av de siste versjonene for de mest populære modellene. Dette stiller krav til kunnskap om brukerne og deres bevegelser i utstyrsmangfoldet. Gjennom mer effektiv mobiltesting kan større antall utstyrsmodeller og programvarekombinasjoner testes. Slik blir risikoen for dårlige brukeropplevelser redusert.

Overvåkning

For å sikre en positiv opplevelse hos sluttbrukene av en mobilapplikasjon, er konstant overvåking av hele verdikjeden essensiell. Det betyr at i tillegg til å overvåke nettverk, server og tjenester, må en mer sofistikert overvåking på plass som overvåker sluttbrukerens interaksjon med den mobile applikasjonen. Dette gir øyeblikkelig informasjon om noen funksjon i den mobile applikasjonen ikke fungerer eller har en lang responstid. Samtidig kan brukermønster registreres og funksjoner som eksempelvis er ofte brukt kan flyttes til en bedre plass i den mobile applikasjonen.

Ytelse

Mange mobile applikasjoner er avhengig av bakenforliggende IT-tjenester. For at resultatene av testing skal være så nøyaktig som mulig er det viktig å gjennomføre testing i et så virkelighetsnært miljø som mulig. Dette betyr for eksempel at de bakenforliggende IT-tjenestene må oppleve samme type last som de skulle ha gjort i virkeligheten. I en testlab med et fåtall enheter under test kreves at baksystem lastes fra lastgeneratorer samtidig som testingen av den mobile applikasjonen gjennomføres.

Automatisering

Med den høye takt av endringer som kreves for mobile applikasjoner og det store antall forskjellige terminaler og operativsystem som er tilgjengelig er testing en svært tidkrevende oppgave. Når dessuten utvikling av programvare ofte er agil, så risikerer testing av de mobile applikasjonene å bli den store flaskehalsen. Gjennom å automatisere den mobile testingen kan mange terminaler med forskjellig operativsystem testes samtidig. Dette reduserer tiden som kreves for testing radikalt og en høy endringstakt kan opprettholdes.

Lemontree

Lemontree har løsninger som adresserer disse utfordringene innen mobil testing. Ta kontakt med oss, så kan vi se nærmere på din bedrifts situasjon og utfordringer sammen.