• Performance Management

Lemontree = Speed + Quality Hva vi gjør Performance Management

Lemontree Performance Management er en komplett løsning som omfatter teknologi, prosesser, kompetanse og kunnskap, for å sikre at kritiske systemer kan håndtere belastning med fortsatt god ytelse.

Sammen med de funksjonelle kravene utgjør de ikke-funksjonelle kravene hele grunnlaget for testing av programvare. Utfordringen ved testing av ikke-funksjonelle krav er å sørge for at kravene testes i et miljø som er så likt produksjonsmiljøet som mulig, og å bestemme hvordan resultatene skal måles og tolkes.

Performance Management fokuserer på hvordan virksomhetens mål og kriterier skal oppnås, ikke bare på teknologi og utførelse. Performance Management omfatter faser for analyse, design, implementering, gjennomføring, rapportering samt etterarbeid, og hver fase har klare suksessfaktorer og et klart fokus på både forretningsfordeler og teknologi.

Performance Management har en klar prosessinndeling med innføring, utrulling og oppfølging, for enkelt å etablere en ytelsesfunksjon i den eksisterende organisasjonen der kommunikasjonskanaler raskt kan etableres med sentrale beslutningspunkter som testleder, kravstillere, virksomheten og leverandører.

Performance Management kan kjøres sammen med Service Virtualization for simulering av avhengigheter mot systemer som er under utvikling eller som av ulike årsaker ikke er tilgjengelige. På den måten kan man oppdage og rette problemer med ytelse og belastning raskere.

Performance Management kan leveres som en funksjon der Lemontree har det totale ansvaret, som skybasert TaaS eller for å driftes av kunden selv.