• Test Data Management

Den enkle måten å lage enhetlige testdata for alle systemer på – uten manuelle, kompliserte og tidkrevende prosesstrinn.

Det er vanskelig å lage og administrere autentiske og synkroniserte testdata manuelt. Det tar lang tid og påvirker den effektive testtiden. Ofte kan man tape opptil 30 prosent av testtiden på grunn av dårlig datahåndtering. Her kan løsningen Test Data Management effektivisere produksjonen og øke kvaliteten.

Test Data Management gir en effektiv håndtering av testdata. Den implementeres raskt og gir betydelige tids- og kostnadsbesparelser i testprosessen.

Test Data Management:

  • Trekker ut data fra relevante produksjonssystemer
  • Muliggjør “subsetting”, “enrichment”, “masking” og “manipulation” av testdata
  • Genererer testdata basert på en avansert algoritmemotor
  • Kan samkjøres med Test Automation og Performance Test for automatisk å lage og gjenopprette testdata
  • Støtte for Single Sign-On og tilgangsstyring som beskytter sensitiv informasjon