• Teknologi – Lemontree TDM

Lemontree Test Data Management (TDM) er en testdatakatalog som oppfyller kravene til synlige og tilgjengelige testdata.

lemontree-TDM

Lemontree TDM er et webgrensesnitt for umiddelbar tilgang til og henting av testdata. Testdata lagres i Lemontree TDM gjennom batchimport av testdata i form av for eksempel Excel- eller CSV-filer. Disse filene består av databiter som beskriver hvordan en testdataobjekt er konstruert. Dataegenskaper som navn, adresse, type og så videre vises så i Lemontree TDM og knyttes til testtilfeller gjennom testdatavilkår.