• Test Management

Lemontrees Test Management fokuserer på å hjelpe selskaper med å levere raskere og bedre programvare. Ved å forenkle og forbedre testprosessene kan vi utføre mer effektive tester med mer relevante resultater. Kort sagt: Vi gjør testprosessen så smidig og realistisk som mulig.

Test Management består av ulike moduler, som alle representerer et behov innenfor et bestemt område.

Konsekvens

  • sikrer at den dokumenterte teststrategien følges
  • gjør det lettere for organisasjonen å jobbe konsekvent
  • gir et minimalt behov for oppdateringer
  • enkle og intuitive verktøy som ligner hverandre, for ulike områder

Oversikt

  • gjør informasjonsunderlag om til tydelige fordeler
  • genererer automatiske rapporter i sanntid som gir den samme informasjonen overalt
  • gir skreddersydd informasjon til ulike parter

Kontroll

  • sikrer at alle enhetene forholder seg til hverandre automatisk
  • integrerer data og gjør dem tilgjengelige etter behov
  • optimaliserer kommunikasjon og overleveringer gjennom automatiserte prosesser og sporbarhet

Kravene til raske og effektive leveringer har gjort god teststyring stadig viktigere. Det stilles høye krav til oversiktlige prosesser og smidige måter å arbeide med resultatene på.

diamondHistorisk har teststyringen vært preget av ulike utfordringer som kan påvirke både leveringstid og -kvalitet. Mange er usikre på hvor de skal begynne og hvordan de bør gå frem, og teoretiserer prosessen på en ineffektiv måte.

Med den oversiktlige og resultatorienterte arbeidsmetoden i Test Management kan vi hjelpe din organisasjon fra OK til fantastisk og fra komplisert til enkelt. Samtidig blir leveransene både raskere og bedre.

Lemontrees Test Management er basert på fire ulike faktorer:

Teknologi – Vi jobber med markedsledende produkter som er fullt integrerbare, og som støtter automatisert og optimalisert testdesign, raskere manuell testing m.m.

Kompetanse – Basert på vår spisskompetanse og erfaring innen kvalitetsstyring kan vi utvikle og forbedre ting andre ikke har tenkt på.

Strategi – Med godt utarbeidede og testede prosesser som fokuserer på å levere tydelige effekter, er det enklere å implementere resultatene.

Fremsyn – Vi lever som vi lærer: Vi forandrer og forbedrer oss stadig med ny teknologi etter hvert som nye behov oppstår i markedet.