• Nyheter

Sida forlenger forvaltningsavtalen med Lemontree for Public 360°

Avtalen med Sida betyr fortsatt tillit til Lemontrees løsning for digitalisert bistandshåndtering basert på dokument- og saksbehandlingssystemet Public 360°. Fokus på resultatene Sida ønsket å oppnå, høy kompetanse og sterke referanser fra lignende prosjekter gjorde at Lemontree vant systemavtalen i 2012 – i konkurranse med samtlige store aktører på markedet. Lemontree tok et helhetlig ansvar […]

Läs mer

Gasellföretag 2009-2012 Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i landet, Sveriges Gaseller. Signifikant organisk tillväxt, bra resultat, och sunda finanser är några av de avgörande kriterierna för att utses till ett Gasellföretag. Lemontree var utsedda till Gasellföretag mellan åren 2009-2012 Superföretag 2009-2012 Veckans Affärer […]

Läs mer

For å bli en SVI-partner kreves høy kompetanse og kapasitet innenfor alle HPs testprodukter samt referanser fra mange fornøyde kunder. Det stilles også krav til etablerte prosesser for å kunne imøtekomme kundenes behov og hjelpe dem med å bruke produktene på riktig og mest effektive måte. “Vi har jobbet med HP Softwares produkter i mange […]

Läs mer

Att kunna ta bättre och snabbare affärsbeslut är en utmaning i dag, mycket på grund av den ökande mängden information. Tableaus kraftfulla affärsanalysverktyg hjälper kunder att upptäcka värdefulla insikter genom att snabbt kunna analysera och visualisera sin information. “Den svenska marknaden spelar en viktig roll i vår europeiska expansion”, säger James Eiloart, Vice President EMEA […]

Läs mer

Å kunne levere bedre kvalitetsprogrammer raskere og til en lavere kostnad står høyt på mange IT-sjefers agenda i dag. Med Grid-Tools` løsninger Agile Designer™ og DataMaker™ kan kundene bygge inn kvalitet i deres programvare fra bunnen av gjennom å kartlegge krav i tydelige skjematiske framstillinger. Utforme det perfekte utvalget av testtilfeller, finne og lage de […]

Läs mer

Genom avtalet är Lemontree en officiell återförsäljare och leverantör av Dassault Systèmes lösningssvit EXALEAD. Lemontree kommer också att utveckla och anpassa funktionaliteten i mjukvaran för att exakt matcha kundens specifika behov. “Lemontree är en lösningsleverantör som integrerar och automatiserar våra kunders mest verksamhetskritiska affärsprocesser. Genom partnerskapet med Dassault Systèmes erbjuder vi unika lösningar baserat på […]

Läs mer

Sodexo utvikler, forvalter og leverer tjenester til bedrifter, institusjoner og offentlig sektor. Selskapet tilbyr alt fra resepsjon, sikkerhet og renhold til måltider, matkuponger og eiendomsforvaltning. For å kunne gi kundene best mulig service trenger Sodexo en pålitelig og effektiv måte å administrere og organisere virksomhetsdokumenter og -informasjon på. Sodexo i Norden har valgt en løsning […]

Läs mer

TeliaSonera er en av Sveriges største tele- og nettverksoperatører. De hjelper flere millioner mennesker og bedrifter med å kommunisere på en enkel, effektiv og miljøvennlig måte. For å kunne tilby kundene enkle kommunikasjonsveier er TeliaSonera avhengige av at deres egne systemer er av riktig kvalitet når du oppgraderer eller endrer i systemene. Lemontree har som […]

Läs mer

Kontrakten løper til og med 2017 med opsjon på ytterligere tre år, og omfatter implementering, migrering fra Diabas, opplæring, support og driftsvedlikehold samt en rekke opsjoner. Tillväxtverkets mål med det nye systemet er å øke produktiviteten gjennom en mer strukturert, automatisert og digitalisert saksbehandling og arkivering. Lemontrees innføringsmodell ble vurdert som svært god, og dette […]

Läs mer

Lemontrees e-arkiveringsløsning eGo eArchive er en standardisert vei til en enkel og velfungerende e-arkivering i samsvar med gjeldende retningslinjer og regelverk for offentlig sektor. “Vi er veldig stolte av at SKI har sertifisert oss som leverandør både i forbindelse med rammeavtalen for tjenester og rammeavtalen for lokal drift”, sier Thomas Martinsson i Lemontree. For ytterligere […]

Läs mer