Nyheter Riktige testdata til rett tid

Riktige testdata til rett tid

For å teste et system eller en applikasjon er man avhengig av gode og riktige testdata.

Testdatamengden må være stor nok til å dekke testing av systemets funksjoner og kvaliteten på dataene må være god. Ofte har systemet sensitive data, noe som også må håndteres riktig ved testing av systemet.

I mai holdt vi et seminar i Oslo, der vi delte våre erfaringer når det kommer til håndtering av testdata. Vår testdataekspert Arnold fortalte hvordan hverdagen kan radikalt forbedres med riktig verktøy for riktige testdata til rett tid: Testdatamarked.

Vi hadde også en gjesteforeleser Arno van de Velde fra CA som delte sine erfaringer på området.

Om du ikke fikk med deg seminaret kan du likevel ta del i vår kunnskap. Kontakt oss gjerne så kan vi fortelle mer.

Til alle som kom på seminaret, takk!

Comments are closed.