• Nyheter

Den 14 april 2016 vedtok EU det nye regulativet General Data Protection Regulation – GDPR. Alle selskaper og organisasjoner innen EU og EØS, må senest den 25 mai 2018 etterleve dette regulativet. Hovedformålet med GDPR er en styrkning av personvernet og bruken av personopplysninger. GDPR vil være et felles regelsett på tvers av landene og vil […]

Läs mer