• Information management

    Vi hjelper bedrifter med å effektivisere sin virksomhet ved å digitalisere den forretningskritiske informasjonshåndteringen.

Saksbehandling

Riktig informasjon og raskere service gir mer fornøyde medborgere og kunder.

Dokumenthåndtering

Full kontroll på dokumentene gjør hverdagen enklere for de ansatte.

E-arkivering

Et digitalt arkiv gir deg enkel tilgang til historien og et bedre grunnlag for å ta beslutninger.

Kundeservice

Forenkle kundeservice ved å lage en komplett 360 visning av kunden.

Ansattmelding

Sentralisert webbasert løsning for enhetlig håndtering av informasjon relatert til ansettelser og stillinger.