• Exalead OneCall

Information management Exalead OneCall

Exalead OneCall fra Dassault Systèmes

Hva?

Lemontree er forhandler av Exalead OneCall fra Dassault Systèmes, en løsning som samler all informasjonen et selskap har om kundene sine, og presenterer den på ett sted. Medarbeiderne ved kundesenteret får dermed en fullstendig oversikt over den aktuelle kunden og kan raskt svare på spørsmål eller gi råd om eventuelle nye produkter.

Hvorfor?

Kundene er ofte godt informert og orientert om hvilke produkter som tilbys. Dette stiller større krav til kundesenteret, siden kundens spørsmål er komplekse og dype. Mange steder øker også antallet spørsmål når kundesenteret blir mer aktiv på nettet og på sosiale medier.

Et stort problem i mange selskaper er at medarbeiderne ved kundesenteret må få tilgang til og lære seg et stort antall systemer og brukergrensesnitt, fordi informasjonen er spredt ut over ulike isolerte datakilder (“siloer”). Det finnes et behov for på en enkel måte å kunne søke i alle datakilder samtidig, for å få informasjonen man trenger for å svare på spørsmål fra kunder, så raskt som mulig.

OneCall er en løsning som kobles til flere ulike datakilder og samler informasjonen i ett enkelt brukergrensesnitt. Med dette verktøyet kan medarbeiderne på kundesenteret lettere svare raskt på spørsmål og foreslå nye produkter.

Resultatet er at selskapet på en enklere måte kan lære opp nye ansatte og øke effektiviteten, og at kundene blir glade for å få relevante og raske svar.

Hvordan?

Lemontree implementerer OneCall basert på vår standardmetodikk. Implementeringsprosessen vår sørger for at alle aspekter – som analyse, implementering, testing, opplæring og forvaltning av løsningen – vies oppmerksomhet.

Vi har en egen servicedesk som raskt kan svare på spørsmål og gi tips om hvordan dere best kan bruke OneCall.

Les mer om Exalead Onecall på Dassaults nettsider.

http://www.3ds.com/products-services/exalead/products/exalead-onecall/overview/