• Test Design

Quality management Test Design

Lemontree Test Design er ulike tjenester basert på programvaren Agile Designer fra Grid-Tools. Test Design er et automatisert alternativ til den tradisjonelle prosessen med manuelt å konvertere teksttunge dokumenter som kreves for å dokumentere testingen.

Med Test Design kan IT-teamet deres i fellesskap opprette og justere kravmodeller. Når modellene er klare, konverteres de automatisk til et optimalt antall testtilfeller. Test Data Management kan også automatisk finne og behandle data for kjøring av ulike tester.

Test Design forkorter testtidene og reduserer kostnadene på en betydelig og målbar måte. Samtidig forbedres testresultatenes kvalitet.

Med Test Design kan du automatisere testprosessen for å kjøre færre tester med høyere kvalitet og som dekker mer funksjonalitet. Ved å modellere testkravene grafisk kan man oppdage feil tidligere i prosessen og holde uriktige gjetninger på et minimum. All kommunikasjon kan gjøres basert på et begrenset antall grafiske modeller i stedet for et uoversiktlig antall teksttunge dokumenter og omfattende testdokumentasjon.

Et lavere antall tester og duplikater reduserer kostnadene ved både design og utførelse. Færre tester fører også til høyere kvalitet i de testene som utføres. Fordi Test Design automatisk holder orden og oppretter nye tester, tar bort gamle tester og oppdaterer parametere, kan du være trygg på at du alltid får et relevant resultat.

Unngå forsinkelser, misvisende testresultater og tidkrevende og kostbare administrative prosesser med manuelt arbeid. Gjør det raskere, sikrere, enklere og billigere med Test Design.

Test Design starter alltid med en vurdering av kundens spesifikke behov. Med dette som utgangspunkt foreslår Lemontree ulike løsninger som både forenkler og forbedrer både tester og testresultater.


Kontakt en spesialist

Kontakt en spesialist

Ola Svartberg – Sales Director

[recaptcha]