• Teknologi – Test Design

Quality management Private: Test Design Teknologi – Test Design

Som følge av fremveksten av DevOps håndterer vi løsninger innen Test Design gjennom Grid-Tools` Agile Designer. Det fungerer som en bro mellom krav og testplanlegging i Test Management-verktøy. Hvis eksisterende kravstyringsverktøy brukes, ser vi gjerne at disse blir brukt som input for testkravstyringen. Hvis ikke kan hele kravstyringen utføres gjennom GT Agile Designer. Kravene er deretter utgangspunktet for testoptimaliseringsprosessen. Dette betyr at testene opprettes automatisk fra kravdefinisjonen basert på gitte optimaliseringsmodeller.