• Testautomatisering

Testautomatisering

Takket være raskere versjonstesting kan vi med testautomatisering forkorte kundenes time-to-market til en lavere kostnad og med mindre risiko for feil i produksjonen.

Ny teknologi med omfattende klienter og sammensatte og mobile applikasjoner gjør testing mer komplisert. Testene må utføres i en rekke forskjellige klienter og med ulike konfigurasjoner. Behovet for automatisert testing har økt i forbindelse med agile/smidige arbeidsmetoder, høyere krav til kvalitet og kortere time-to-market.

Nye krav til testing drevet av iterative applikasjonsutviklingsmetoder og et økt fokus på kortere time-to-market, øker trykket på testindustrien. Gjennom etablerte og velprøvde prosesser hjelper vi kundene våre med en effektiv overgang fra manuell til automatisert testing.

Testautomatisering:

  • Et testdatadrevet rammeverk laget for å håndtere nye teknologier.
  • En modulær løsning som er tolerant overfor endringer i systemene som testes.
  • Minimerer tid og arbeid knyttet til driftsvedlikehold.
  • Leveres med ferdige generiske komponenter som gjør systemet enkelt å implementere.


Vi har høye krav til pålitelighet og kvalitet, og er veldig fornøyd med automatiseringskonseptet Lemontree leverer til oss. Dette gir oss muligheten til å øke testomfanget samtidig som at regresjonstestperioden kan bli kortere.

Marcus Nilsson, Software Quality Assurance Manager på Bankgirot.